สถานที่น่าท่องเที่ยวของประเทศรัสเซียที่ไม่ควรพลาด

Posted on by


รัสเซียเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยปราสาทขนาดใหญ่และมีฤดูหนาวที่ยาวนานซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปเอเชีย โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป พื้นที่ 2 ใน 3 ของรัสเซียอยู่ในทวีปเอเชีย และยังเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆอีกมากมาย อย่างเช่น
1.พระราชวังเครมลิน เป็นพระราชวังที่มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ ซึ่งทาง UNESCO ได้จัดให้พระราชวังเคลมรินเป็นมรดกของโลกด้วยปัจจุบันพระราชวังเครมลินนั้นได้กลาย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่เก็บอยู่ในพระราชวังเครมลินมากมาย
2.จัตุรัสแดง ที่เป็นลานกิจกรรมสืบเนื่องมาจากมีคนมาเที่ยวมากที่สุดของกรุงมอสโคว์ เพราะมีความงามของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายของรัสเซีย อย่างเช่น พระราชวัง โบสถ์วิหารต่าง ๆ จัตุรัสแดงมีที่มาจากสถาปัตยกรรมโดยรอบ เป็นสีแดง ซึ่งหมายถึงสิ่งสวยงาม สีแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ร่ำรวย ชัยชนะ มีลักษณะเป็นลานกว้าง ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนจากทั่วทุกมุมโลก
3.มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และแสดงความกตัญญูแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียนปัจจุบันใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัของประเทศรัสเซีย
4.ปีเตอร์ฮอฟเป็นพระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร เกิดขึ้นจากราชาปีเตอร์องค์เดิมปีเตอร์ฮอฟ สร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถัน โดยภายในพระราชวังออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ภายในจะใช้โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและภาพวาดสีน้ำมันในการตกแต่งทำให้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
5. พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังฤดูหนาว ถือเป็นสวรรค์ของคนรักงานศิลปะ เพราะจะได้ชื่นชมผลงานของศิลปินเอกจากทั่วทุกมุมโลก
6.มหาวิหารเซนต์ไอแซคมีโดมทองเป็นเอกลักษณ์ต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็นโบสถ์หิน และถูกสร้างใหม่อย่างงดงาม

Comments are disabled