Tag Archives: ตลาดรัสเซีย

แนวโน้มของตลาดรัสเซียสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Posted on by

ประเทศรัสเซียถือว่าประเทศใหม่สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจำนวนประชากรรัสเซียจะมีจำนวนมาก

แต่จำนวนคนรัสเซียที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้นั้นยังมีไม่มาก อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แนวโน้มของตลาดรัสเซียนั้นดีขึ้นมากจากอดีต เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่าน ทั้งในส่วนของจำนวนคนที่เดินทางออกนอกประเทศและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย

บริษัทนำเที่ยวถือว่าเป็นส่วนสำคัญในประเทศรัสเซีย เนื่องจากคนส่วนใหญ่ต้องทำการจองโรงแรม/ที่พักผ่านบริษัทนำเที่ยว เนื่องจากธนาคารของรัสเซียหลายๆธนาคารไม่อนุมัติให้ลูกค้าทำการซื้อสินค้าหรือบริการบนอินเตอร์เนตได้ (ธนาคารไม่อนุญาติให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตบนอินเตอร์เนต) ดังนั้นหากประเทศไทยต้องการทำตลาดรัสเซียให้ดีขึ้น ประเทศไทยจะต้องอาศัยความร่วมมือกับบริษัทนำเที่ยวเหล่านี้ก่อนในขั้นแรก

ช็อปปิ้งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวประเทศรัสเซียเวลามาประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามการมาอาบแดดและเล่นน้ำทะเลก็ยังคงมีความสำคัญเช่นเดียวกัน

นักท่องเที่ยวประเทศรัสเซียส่วนใหญ่ยังคงทำการจองโรงแรม/ที่พักล่วงหน้า จะมีเพียงส่วนน้อยที่ทำการจองเมื่อมาถึง (ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการยืดระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยด้วย) โดยโรงแรม/ที่พักที่ได้รับความนิยมจะเป็นประเภท 4 ดาว แต่หากมากับบริษัทนำเที่ยวก็จะเป็นประเภท 3 ดาว

สำหรับการตัดสินใจในการเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ให้ความสนใจกับภาพลักษณ์ของประเทศ และผู้คนมากที่สุด ตามมาด้วยจุดท่องเที่ยวและราคา ซึ่งหากนำข้อมูลในส่วนนี้มาผนวกกับข้อมูลในส่วนของความพึงพอใจ สามารถสรุปได้ว่า ประเทศไทยประสบความสำเร็จค่อนข้างดีในเรื่องของผู้คน เนื่องจากระดับความพึงพอใจที่สูงสุด

ในส่วนของจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวนั้น ประเทศไทยก็ทำได้ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาด ระดับราคา หรือความหลากหลาย เนื่องจากระดับความพึงพอใจของจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวในแต่ละหัวข้อนั้นสูงพอควร

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะทำได้ดีแล้วในส่วนของความพึงพอใจในภาพรวม แต่ยังมีปัจจัยที่ประเทศไทยควรปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวประเทศรัสเซียให้มาเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นหรือดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก โดยหัวข้อที่ควรมุ่งเน้น ได้แก่ คุณภาพบริการ ความสะอาด และความปลอดภัย หากประเทศไทยสามารถปรับปรุงหัวข้อเหล่านี้ได้ ในอนาคตประเทศไทยก็จะมีนักท่องเที่ยวประเทศรัสเซียเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทย

Posted on by

เป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพสูงต่อการท่องเที่ยวของไทย ทั้งจากกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เพิ่มขึ้น เพราะได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ทรงตัว ประกอบกับประชากรรัสเซียซึ่งมีมากถึง 143 ล้านคน มีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบ ด้วยศักยภาพของนักท่องเที่ยวรัสเซียดังกล่าว ประกอบกับการที่ประเทศไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศ ที่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ย 93,000 คนต่อปี มีระยะเวลาพักเฉลี่ยนานถึง 12 วัน สามารถสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยสูงถึง 3,800 ล้านบาทต่อปี จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะรองรับการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีดังนี้
รสนิยมของนักท่องเที่ยวรัสเซีย
ด้านที่พักและการใช้จ่าย ชาวรัสเซียเป็นผู้บริโภคที่มีรสนิยมดี และยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อแลกกับบริการที่สะดวกสบายและมีคุณภาพนักท่องเที่ยวรัสเซียจึงนิยมเลือกพักโรงแรมและรีสอร์ทที่หรูหรา มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เลือกรับประทานอาหารชั้นดี ราคาแพรวมทั้งใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคุณภาพดีทั้งนี้ชาวรัสเซียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว สหพันธรัฐรัสเซียมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น และภูมิประเทศส่วนใหญ่ไม่มีทางออกสู่ทะเลนักท่องเที่ยวรัสเซียส่วนใหญ่จึงนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่อบอุ่น โดยเฉพาะหาดทราย และชายทะเล

ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวรัสเซียได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวรัสเซียที่พำนักอยู่ในเมืองใหญ่กลุ่มนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีรายได้สูงคือกิจกรรมที่มุ่ง
ตอบสนองความสนใจเฉพาะด้านอาทิ กอล์ฟ ดำน้ำ กิิจกรรมเพื่อสุขภาพ และสปานอกจากนี้การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและงานประชุมสัมมนาเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวรัสเซียให้ความสนใจและมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น

อุปสรรคในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวรัสเซีย
ข้อจำกัดด้านวีซ่า
การที่ประเทศไทยกำหนดให้นักท่องเที่ยวรัสเซียต้องทำวีซ่าเพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย นักท่องเที่ยวรัสเซียบางส่วนจึงเลือกเดินทางไปยังประเทศที่ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ อย่างไรก็ตามมื่อเดือนธันวาคม2548ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียได้ร่วมลงนามข้อตกลงเตรียมยกเลิกวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวระหว่างกันปัจจุบันแต่ละประเทศอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดก่อนที่จะมีผลบังคับใช้

คู่แข่งทางการตลาด
คู่แข่ง นักท่องเที่ยวรัสเซียนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศแถบยุโรปตะวันออก และแอฟริกา โดยเฉพาะตุรกี และอียิปต์ (สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 1 และ 2 ของนักท่องเที่ยวรัสเซีย ตามลำดับ เนื่องจากประเทศต่าง ๆดังกล่าวอยู่ไม่ไกลจากสหพันธรัฐรัสเซียและมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในตลาดรัสเซียอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย เช่น เวียดนามเริ่มมีนักท่องเที่ยวรัสเซียสนใจ เข้าไปท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากเวียดนามมีชายทะเลที่สวยงามหลายแห่งคล้ายกับชายทะเลของประเทศไทประกอบกับเวียดนามมีการเปิดเสรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวรัสเซีย

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนกระตุ้นตลาดรัสเซียด้วยการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยวรัฐรัสเซียและ การเชิญสื่อมวลชนจากสหพันธรัฐรัสเซียเข้ามาถ่ายทำสารคดีในประเทศไทย เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อชาวรัสเซีย รวมทั้งการเพิ่มเที่ยวบินตรงจากรัสเซียถึงประเทศไทย โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวรัสเซียให้เดินทางมาประเทศไทยได้มากถึง 126,000 คน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 6,157 ล้านบาท